เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

THREE มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้

  • ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
  • ทางเราจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง

 

การเปลี่ยนสินค้า

  • หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ในกรณีที่ทางเราส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก THREE (หากเป็นไปได้)

           เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้

  • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการ

 

วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์

  • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า

           ภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า

  • หาก THREE ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
  • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02-026-6524 กด 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -23.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Term and Conditions

        Welcome to www.threecosmetics-th.com For the convenience of using the site, please read these requirements before getting started. www.threecosmetics-th.comunder Central Trading Co., Ltd. Is operating the business under the name www.threecosmetics-th.comto sell and promote the products of the Company. It is also a channel to communicate between shops with subscribers.

        Please study the terms and conditions as follows carefully. By visiting or using the service. www. threecosmetics-th.com, you have accepted that you have read and agreed to abide by these terms and conditions. The Company has the right to change or cancel this term and conditions and/ or any other agreements on this website without prior notice to the user.

Copyright and Intellectual Property Rights

        Software codes, presentations, trademarks, logos, content icons, text, titles and images for services on this website unless specified otherwise, it is solely owned by www.threecosmetics-th.comand protected by law. No part of this site may be copied, reproduced, downloaded or otherwise modified. In addition, the products which are distributed on the website have patent, trademarks or other rights protection. The Company shall not be liable on the infringement done by others.

        Do not use the trademarks and other marks associated with www.threecosmetics-th.comrelating to services which are not made of or belongs to www.threecosmetics-th.com and cause misunderstanding to customers or users. Do not do any actions that cause www.threecosmetics-th.com derogatory.

Links to other Websites

        If the website of the company links the user to other websites which are not operated and supervised by the Company, we reserve the right not to be liable for any damages or actions of those websites.

Product Description and Color of the Image

        The Company will endeavor to provide the most accurate product description; however, the Company cannot guarantee that the product descriptions on those websites will be accurate, complete, reliable, timely, and error-free. The color of the image is the same. The company is willing to show the product image; but, the color shown may deviate according to different computer and screen settings. The Company reserves the right not to be responsible for any errors that may occur including return of goods, replacement or refunds.

        In addition, the Company reserves the right not to be held liable for any error of information on this website. We have the right to cancel the order at any time or changed without prior notice.

Terms of Subscription

        To be able to place the order or participate in promotional activities through the website, the users must register as a member of the website and create an account. The company reserves the right to place orders on the website. Some services, such as subscriptions, services, news, events, and more, are for registered customers only.

        The user agrees to maintain the username, password and personal information confidentially. The user agrees to be responsible for damages caused by the actions done by your username or your account.

        The information that you register as a member must be accurate, complete and up-to-date.

        The Company reserves the right to immediately revoke the membership without any prior notice in case that false personal information is found, the information is not up to date, and the user does not keep the password confidential.

Fraudulent Prevention and Misuse

        The Company has the right to refuse or cancel the order. If an account with fraudulent history or illegal activity is detected, the Company enforces such policies to protect our users and the Company itself from fraud or other illegal activities.

        If the user of the website send any content, picture or information that is contrary to the law, blasphemy, defamation, defamation, vulgar, obscene, pornographic, or otherwise is offensive and a the Company or any third party is harmed by the content or information directly or indirectly, the user will be responsible for damage including liabilities to compensate any loss of the Company or a third party.

Suggestion

        The Company welcomes comments and suggestions from you regarding the website, products and services. These comments and suggestions will not be considered confidential and may be used, adapted, redistributed and distributed for any purpose; however, the Company will not associate your name and last name with your comments and suggestions (except in the case of contravention of the law).